Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Rynek pracy potrzebuje ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Dziś nie da się utrzymać na rynku pracy bez ciągłego podnoszenie kwalifikacji 

  

Konferencja, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, służyła przedstawieniu wyników 5 edycji badań „Obraz polskiego rynku pracy. Wyzwania na dziś i na jutro", przeprowadzanych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza do najważniejszych wyzwań należy po stronie pracowników – ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, zaś po stronie pracodawców – wzrost wynagrodzeń.

 

- Nie ma dziś szkoły, dającej wiedzę na całe życie.

Szybko zmieniająca się rzeczywistość i rozwój nowych technologii wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia kompetencji – argumentował minister. – Wyboru ścieżki zawodowej należy dokonywać już na etapie szkoły średniej, a następnie dopasowywać kwalifikacje do oferowanych miejsc pracy. Wśród przyszłościowych branż z pewnością znajdują się związane z IT, opieką nad osobami starszymi, służbą zdrowia czy odnawialnymi źródłami energii.

 

Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał w tym kontekście o porozumieniu, zawartym między resortami pracy, gospodarki i edukacji, stawiającym sobie za cel odbudowanie kształcenia zawodowego w Polsce.

 

Tezy te w pełni potwierdzają wyniki badania. W 2013 roku 70 proc. dorosłych Polaków nie podnosiło swoich kwalifikacji. Osoby z wykształceniem zawodowym uczestniczyły w kursach czy szkoleniach sześć razy rzadziej, niż z wykształceniem wyższym. Dylematom, związanym z rozwojem systemu uczenia się osób dorosłych, poświęcono jedną z sesji plenarnych.

 

- Nie możemy konkurować jedynie tanią siłą roboczą – przestrzegał minister Kosiniak-Kamysz. – Powinniśmy stawiać na innowacyjność, pomysłowość i precyzję. Poprawia się sytuacja pracownika, jeśli chodzi o znalezienie pracy – pracodawcy zgłaszają miesięcznie 100 tys. ofert. Jednak za tym powinna iść poprawa jakości tej pracy. – Nie będzie wzrostu stabilności rynku pracy, bez wzrostu wynagrodzeń.

Na konferencji dyskutowano także na temat oczekiwań młodych wobec przyszłego zatrudnienia, elastycznych form pracy, wyzwań demograficznych czy sytuacji kobiet na rynku pracy.

 

 

żródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/wystapienia-ministra/art,7184,rynek-pracy-wymaga-stalego-podnoszenia-kwalifikacji.html