Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Konferencja

Consenso sp. z o.o. oraz Partnerzy:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach,
Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny
Wójt Gminy Bodzechów, Wójt Gminy Tuczępy

 

 

zapraszają na Konferencję:

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM – ROLA SAMORZĄDÓW,
BRANŻY ENERGETYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
W ROZWOJU I PROMOCJI „ZIELONEJ ENERGII"

 

 

Program Konferencji

 

10.00 – 10.15. Rozpoczęcie konferencji
10.15 – 11.15. Odnawialne źródła energii – korzyści i szanse związane z wykorzystaniem OZE
• Budowa bezpieczeństwa energetycznego regionu świętokrzyskiego - dotychczasowe działania ŚCITT jako lidera inteligentnej         specjalizacji – zrównoważony rozwój energetyczny / ŚCITT Sp. z o.o., dr Włodzimierz Grochal -Dyrektor ds. nauki i rozwoju
• Odnawialne źródła energii jako bodziec dla lokalnego rozwoju gospodarczego i rozwoju rynku pracy / Consenso sp. z o.o., Paweł Rybiński - Członek Zarządu
11.15 – 13.15. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami – systemy i rozwiązania techniczne – rozwiązania dla małych, średnich i dużych odbiorców
• Ogniwa fotowoltaiczne jako nowoczesne źródło dywersyfikacji w wytwarzaniu energii elektrycznej / Multi-Tronik Jedynak Paweł, mgr inż. Tomasz Sumera
• Urządzenia Galmet do termomodernizacji oraz budynków energooszczędnych i pasywnych / Galmet Sp. z o.o., Jarosław Ograczyk - Regionalny Kierownik Sprzedaży
• Nowoczesne materiały instalacyjne dla termomodernizacji starych budynków oraz zalety ogrzewania płaszczyznowego we współpracy ze źródłami ciepła typu OZE / KAN Sp. z o.o., mgr inż. Sławomir Chmioła - Dyrektor Regionu
• Odpady jako biomasa i odnawialne źródło energii w świetle stosowanych rozwiązań w środowisku lokalnym / Remondis Sp. z o.o., Hubert Januszewski - Dyrektor Oddziału w Ostrowcu Św.


13.15 – 13.30. Przerwa kawowa

13.30 - 14.30. Doświadczenia w zakresie pozyskania środków, instalacji i eksploatacji OZE przez samorządy i firmy
• Doświadczenia gminy Bodzechów w zakresie realizacji inwestycji w źródła OZE – finansowanie, projekt i instalacja, eksploatacja OZE / mgr Jerzy Murzyn - Wójt Gminy Bodzechów
• Program inwestycyjno-naukowy Świętokrzyski Park OZE - innowacyjna płaszczyzna współpracy przedsiębiorców, naukowców i samorządu lokalnego / mgr Marek Kaczmarek - Wójt Gminy Tuczępy, Marcin Opozda - Gmina Tuczępy
14.30 – 15.15. Programy operacyjne w perspektywie finansowej 2014 – 2020
• Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w okresie 2014-2020 dla samorządów, przedsiębiorców i użytkowników prywatnych - ochrona środowiska poprzez termomodernizację oraz dywersyfikację źródeł energii dzięki wykorzystaniu OZE i inteligentnego zarządzania energią / przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Sandomierzu


15.15. Zakończenie Konferencji / Poczęstunek