Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

NASZE WSPARCIE - TWÓJ ROZWÓJ

Kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020


Consenso sp. z o.o. oferuje usługę obejmującą pełen outsourcing w zakresie pozyskania dotacji unijnych.Towarzyszymy od początku procesu ubiegania się o wsparcie aż do momentu ogłoszenia listy projektów. Na życzenie zapewniamy wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniu projektu.


W szczególności zapraszamy do współpracy przedsiębiorców którzy są zainteresowani wsparciem w obszarach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, podniesieniem efektywności energetycznej w budynkach. Zapraszamy również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących pozyskać środki na startupy oraz dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością czy wprowadzeniem innowacji technologicznych.


W ramach naszych usług oferujemy :


1. Współpracę przy definiowaniu projektu tj. ustaleniu zakresu inwestycji i jej kluczowych wskaźników, tak, aby jak najlepiej wypełnić kryteria wyboru i uzyskać wysoką pozycję na liście rankingowej projektów;
2. Pełen outsourcing przygotowania dokumentacji tj. na podstawie informacji uzyskanych od Państwa opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, złożenie dokumentacji do odpowiedniej instytucji, wprowadzanie poprawek do dokumentacji w ramach procesu oceny formalnej ;
3. Na Państwa życzenie, po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, zapewniamy również wsparcie na etapie negocjacji umowy o dofinansowanie przy przygotowaniu niezbędnych załączników oraz w procesie rozliczenia projektu – tj. na etapie od podpisania umowy o dofinansowanie aż do akceptacji przez właściwą instytucję ostatniego wniosku o płatność.
4. Dzięki współpracy z firmami obsługującymi inwestycje w różnych obszarach, możemy na Państwa życzenie zapewnić Państwu wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektu, który ma ubiegać się o dofinansowanie w dowolnym zakresie, tj. projekt budowlany, audyty energetyczne i raporty środowiskowe, rozwiązania techniczne i dostęp do technologii lub innowacji, dostęp do wykonawców określonych projektów i specjalistów technicznych.


Z przyjemnością omówimy szczegóły podczas spotkania w dogodnym dla Państwa terminie w godz. 8.00 – 16.00

tel. +48 660 491 047 , email : biuro@consenso.info.pl