Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Szkolenie : MONTER URZĄDZEŃ OZE - SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Cel kursu: Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie
montera systemów fotowoltaicznych.
Program kursu:
- kurs prowadzony na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pr. Energ., w tym m.in.:
- zagadnienia ogólne
- przepisy prawne dotyczące stosowania kotłów i pieców na biomasę
- proces spalania produktów biomasy
- czynności związane z montażem kotłów i pie-ców na biomasę
- instalacja kotłów i pieców na biomasę
- czynności związane z modernizacją i utrzyma-niem kotłów i pieców na biomasę
- zajęcia praktyczne
- szkolenia na urządzeniach i materiałach wy-łącznie renomowanych producentów!
Liczba godzin 16-60
Miejsce prowadzenia kursu:
- zajęcia teoretyczne w salach
szkoleniowych
- zajęcia praktyczne w pracowni
praktycznej nauki zawodu
Uczestnik po ukończeniu kursu:
- Składa egzamin wewnętrzny i otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego wydane przez Con-senso sp. z o.o.
(URE) – może złożyć egzamin na uprawnienia energetyczne, eksploatacyjne i/lub dozorowe (G1, G2, G3) przed komisją egzaminacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(UDT) (wkrótce w ofercie) – może złożyć egzamin na certyfikowanego montera wybranych rodzajów OZE przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego
(BR) – otrzymuje certyfikaty udziału w kursie partnerów branżowych
Osoba bezrobotna po ukończeniu kursu może podjąć pracę jako pracownik / zleceniobiorca lub podjąć działal-ność gospodarczą. Consenso sp. z o.o. wspiera przekwalifikowanie i zatrudnienie uczestników kursu lub poma-ga w założeniu działalności gospodarczej