Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Prezentowaliśmy ofertę Consenso na Konferencji w Skarżysku

Consenso sp z o.o. jednym z prelegentów na konferencji pn. Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Skarżysku.
W czwartek 7 kwietnia 2016r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja pn. „Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Honorowy patronat nad konferencją objął Pan Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski.

 

 

Podczas przedmiotowej konferencji skarżyscy przedsiębiorcy dowiedzieli się w jaki sposób, za pośrednictwem jakich instytucji oraz w jakich terminach aplikować o środki i instrumenty zewnętrzne na wsparcie rozwoju swoich firm. Wszystkich zebranych gości przywitali Pan Jerzy Żmijewski – Starostwa Skarżyski oraz Pan Andrzej Brzeziński – Zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna. O możliwościach rozwoju firmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020 opowiedzieli pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich z Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego: Pan Artur Kosmala oraz Pan Jakub Sawa. Ofertę Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku–Kamiennej przedstawiła Pani Ewelina Kaczorowska - Dyrektor COI. Następnie Pan Paweł Rybiński z Consenso Sp. z o.o. oraz Pan Jarosław Samiec reprezentujący CKZ w Skarżysku – Kamiennej ZDZ Kielce zaprezentowali zgromadzonym przedsiębiorcom swoją ofertę w zakresie inwestowania w wykwalifikowany zespół pracowników. Na zakończenie Pan Paweł Lulek – Kierownik ds. Informacji, Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Współpracy z partnerami Rynku Pracy przedstawił założenia Rejestru Usług Rozwojowych - nowej platformy wsparcia kompetencji w przedsiębiorstwie, pokazując szanse, jakie daje to nowe narzędzie wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym podnoszeniem kompetencji zawodowych swoich pracowników.

Przedstawione podczas konferencji zagadnienia miały na celu pobudzenie innowacyjność oraz przygotowanie się do aplikowania o środki na inwestycje i projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich mieszczącego się w Kielcach przy ul. Leonarda 1 oraz do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122d gdzie eksperci udzielą fachowych porad na temat możliwości rozwoju firmy, skąd pozyskać na to fundusze oraz na temat nowych programów unijnych. Zapraszamy również do Powiatowego Urzędu Pracy, który również realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z którego można uzyskać wsparcie przy zatrudnianiu nowych pracowników.

 

http://www.pupskarzysko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=938:2016-04-08-08-50-04&catid=38:aktualnoci&Itemid=204