Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Badanie potrzeb szkoleniowych

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH


We współczesnych realiach kluczowe znaczenie w konkurencyjności firmy ma inwestycja w kapitał ludzki. To inwestycje w pracowników bezpośrednio przekładają się na efektywność przedsiębiorstwa i jego sukces! Ważne jest, aby jak najefektywniej inwestować w pracownika. Standardowa oferta na rynku szkoleniowym oferuje każdemu przedsiębiorcy szkolenia o podobnym zakresie tematycznym. Nie zawsze jednak to co jest dobre dla „wszystkich" jest dobre dla pracowników Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego nasza firma oferuje możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych, której celem jest przygotowanie dla Państwa indywidualnej oferty szkoleń.


Badanie potrzeb szkoleniowych składa się z trzech etapów, które pozwalają precyzyjnie zaprojektować szkolenie pod kątem potrzeb Państwa pracowników.

 

I Etap - to analiza misji firmy i jej celów.
II Etap - koncentrujemy się na analizie zakresu obowiązków pracowników.
III Etap - obejmuje badanie potrzeb szkoleniowych każdego pracownika za pomocą wywiadu i ankiety. Takie działania pozwolą nam określić pożądany profil kompetencyjny pracownika i zidentyfikować nisze kompetencyjne. Na tej podstawie zdefiniujemy oczekiwania szkoleniowe Państwa pracowników.


W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych zaprojektujemy dla Państwa firmy szkolenia, które wprost doprowadzą do realizacji jej celów. Opracujemy „szyty na miarę" program szkolenia, zaproponujemy najskuteczniejszą formę nauki, zapewnimy szkoleniowca spełniającego Państwa oczekiwania, a następnie zrealizujemy szkolenie i sprawdzimy jego skuteczność.

 

Zapraszamy do współpracy!