Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Coaching i badania psychologiczne

COACHING

 

Coaching jest metodą pracy nastawioną na osiąganie celów, które sobie stawiasz. W pracy z Coachem nie dostaniesz gotowej recepty, co zrobić by osiągnąć zamierzony cel. Coach otworzy przed Tobą możliwości dojścia do celu i rezultatów jakich oczekujesz. Coaching rozwinie Twój potencjał, pomoże lepiej zrozumieć siebie samego, zwiększy Twoją wydajność i przyspieszy rozwój osobisty.

 

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z COACHNGU ?

 • Gdy masz sprecyzowane plany, cele które chcesz osiągnąć, ale nie wiesz jak to zrobić.
 • Gdy nie do końca wiesz czego byś chciał od życia, ale chcesz zmiany by poprawić jego jakość.
 • Gdy masz niskie poczucie własnej wartości i nie wierzysz, że możesz osiągać postawione cele.
 • Gdy potrzebujesz równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym
 • Gdy jesteś liderem, masz swój zespół i nie wiesz jak nim efektywnie zarządzać
 • Gdy masz trudności z budowaniem relacji międzyludzkich, nie radzisz sobie z konfliktami

 

Coaching to najskuteczniejsza metoda kierowania rozwojem własnym lub pracowników. Nasi specjaliści prowadzą w tym zakresie zarówno konsultacje indywidualne jak i szkolenia grupowe.

 

LIFE COACHING – nastawiony jest na rozwiązywanie trudności życia prywatnego czy rozbudowanie swojej wewnętrznej siły i motywacji.

COACHING KARIERY - związany z rozwojem zawodowym i karierą
BUSSINES COACHING - skierowany do menagerów, kadry zarządzającej, liderów

EXECUTIVE COACHING - dla kadry zarządzającej wyższego szczebla

 

Uczestnicy dzięki spotkaniom:
• Nabędą umiejętność efektywnej realizacji własnych planów oraz wyboru najbardziej optymalnych narzędzi umożliwiających osiągnięcie założonych celów.
• Nabędą świadomość własnych mocnych stron i zalet oraz wzrost poczucia własnej wartości
• Nabędą wiedzę o swoich indywidualnych potrzebach i własnej drodze samorealizacji
• Rozwiną umiejętność posługiwania się różnymi stylami prowadzenia coachingu
• Rozwiną umiejętność przeprowadzania rozmów coachingowych z pracownikami
• Rozwiną umiejętność precyzyjnego, motywującego udzielania informacji zwrotnych

 

 

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

 

Jeżeli chciałbyś poznać w odniesieniu do siebie lub innych osób, np. pracowników lub kandydatów do pracy w Twojej firmie :

 • cechy osobowości osoby badanej sprzyjające osiąganiu przez nią sukcesów (mocne strony) oraz takie, które mogą stanowić dla niej problem (słabe strony)
 • możliwe kierunki rozwoju, które mogą dać osobie badanej najwięcej pozytywnych efektów i najszybciej podnieść jej skuteczność w danym środowisku pracy
 • postawy i zachowania przyjmowane przez osobę badaną w różnych sytuacjach
 • warunki, w których osoba badana najlepiej może wykorzystać swój osobisty potencjał
 • jej motywy działania, sposoby podejmowania decyzji, rodzaje reakcji na zmiany
 • oraz odpowiedzi na inne pytania

 

Stawiamy do Twojej dyspozycji testy psychologiczne 

 

1. BADANIA W OPARCIU O MODEL „WIELKIEJ PIĄTKI" – NEO FFI - kwestionariusz ten umożliwia weryfikację cech i predyspozycji osoby w kontekście konkretnych wymagań

stanowiskowych. Służy do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu znanym pod nazwą "Wielkiej Piątki", który opisuje 5 głównych wymiarów osobowości:

 • neurotyczność 
 • ekstrawertyczność 
 • otwartość na doświadczenia
 • ugodowość 
 • sumienność 

2. WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI ( pomiar zainteresowań zawodowych ) 


3. DWUWYMIAROWY INWENTARZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ


4. INWENTARZ MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ


5. TEST ROZUMIENIA EMOCJI


6. KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU

 

Skontaktuj się z nami - dopasujemy do Twoich potrzeb odpowiednie narzędzia diagnostyczne.