Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (B21)
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

 

 

PODBUDOWA:
Gimnazjum (ośmioletnia szkoła podstawowa), zasadnicza szkoła zawodowa,
liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające.

 

 

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent kursu ,,Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO:
Po ukończeniu kursu uzyskujesz:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego- przeprowadzone przez OKE.

 

PRZYSZŁE MIEJSCE PRACY:
Absolwent Kursu Kwalifikacyjnego Zawodowego w kierunku ,,Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Absolwenci kursu pracują przeważnie w budownictwie i energetyce.

 

MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie
i przystąpić do KKZ ,, Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) składają w sekretariacie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curii w Ożarowie lub CONSENSO Sp. z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim następujące dokumenty :


• świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
• 1 fotografię
• deklarację kandydata na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• kserokopię dowodu tożsamości

 

Uczestnicy KKZ i absolwenci będą objęci wsparciem Consenso Sp. z o.o. – Agencji pracy
w zakresie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia w Polsce i za granicą

 

Nabór kandydatów na rok 2016/ 2017 trwa do 25.09.2016 !


Zapraszamy chętnych, więcej informacji:


Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej
ul. Os. Wzgórze 56; 27-530 Ożarów
telefon/ fax: 015 861-18-01; 861-18-02
e-mail: ozarow@poczta.onet.pl
Strona: www.ZsOzarow.pl


COSSENSO Sp z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 14
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. +48 730 306 106
e-mail: rekrutacja@consenso.info.pl

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - pobierz >>

 

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)