Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekun medyczny

OPIEKUN/KA MEDYCZNY/A - to osoba, która w profesjonalny sposób pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun/ka medyczny/a to osoba, która rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby potrzebującej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

 

 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE :

• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu  
  zaawansowania choroby i w różnym wieku
• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki
  medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

 

CYKL KSZTAŁCENIA :

Nauka trwa: 1 rok - 2 semestry
Zajęcia będą prowadzone są w systemie: zaocznym (weekendowym ) - piątek, sobota, niedziela co 2 tygodnie

 


ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH :

• Podstawy działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
• Podstawy psychologii, socjologii i etyki
• Anatomia, fizjologia i patologia
• Edukacja zdrowotna
• Język migowy
• Język niemiecki zawodowy
• Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
• Technologia informacyjna
• Pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych
• Zajęcia praktyczne
• Praktyki zawodowe


UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje, zdobędziesz dyplom w zawodzie "Opiekun medyczny" potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) składają w sekretariacie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curii w Ożarowie lub CONSENSO Sp. z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim następujące dokumenty :


• świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
• 1 fotografię
• deklarację kandydata na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• kserokopię dowodu tożsamości

 

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

• wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
• wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie dodatkowo uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

 

Opiekun medyczny to najbardziej poszukiwany zawody na rynku pracy.

Uczestnicy KKZ i absolwenci będą objęci wsparciem Agencji Pracy Consenso Sp. z o.o. w zakresie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia w Polsce i za granicą

Nabór kandydatów na rok 2016/ 2017 trwa do 25.09.2016 !

 

Zapraszamy chętnych, więcej informacji:


Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej
ul. Os. Wzgórze 56; 27-530 Ożarów
telefon/ fax: 015 861-18-01; 861-18-02
e-mail: ozarow@poczta.onet.pl

 

CONSENSO Sp z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 14
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. +48 730 306 106
e-mail: rekrutacja@consenso.info.pl

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW >> pobierz

 

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)