Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Szkolenia spawalnicze i weryfikacja uprawnień spawalniczych

Consenso sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Św. oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów działające jako Konsorcjum zaprasza do zapoznania się z ofertą na przeprowadzenie szkoleń spawalniczych.

 

 

Szkolenia prowadzone są przez autoryzowany ośrodek spawalniczy Ośrodek posiada attest nr 818/2015 na szkolenie spawaczy wydaną przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Szkolenia zawierają koszt ubezpieczenia uczestników - NNW, badanie lekarskie, koszt wydania świadectw kwalifikacyjnych oraz książeczek spawacza wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.

 

W ramach naszych usług oferujemy :

• szkolenie spawaczy na kursach modułowych (wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa),
• organizacja praktycznych testów spawania na zlecenie firm zewnętrznych,
• weryfikacja umiejętności (odnawianie uprawnień),

Nasz zespół złożony z Inżynierów Spawalników oraz najwyższej klasy instruktorów w metodach 111, 131, 135, 141, 311 pozwala na przekazywanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i praktycznym.

 

Gwarancją świadczonych usług jest bezpośredni merytoryczny nadzór
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 - Ośrodek wyposażony jest w nowoczesne stanowiska do spawania metodami MMA, MAG/MIG oraz TIG. Posiadamy
   również pełne zaplecze socjalne z kompletem sal multimedialnych.

 - Kursanci podejmujący kurs otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz wszelkie wsparcie ze strony naszych
   wykładowców oraz instruktorów.

 - Kursant po pozytywnym egzaminie końcowym otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki  
   spawacza sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej.

 

ZAKRES SZKOLEŃ

 

Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów sponami pachwinowymi metodą MIG (131)
Szkolenie obejmuje 153 jednostki szkoleniowe w tym:
zajęcia teoretyczne – 33 jednostek szkoleniowych,
zajęcia praktyczne – 120 jednostek szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia ok. 20 dni.

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
Szkolenie obejmuje 145 jednostek szkoleniowych w tym:
zajęcia teoretyczne – 25 jednostek szkoleniowych,
zajęcia praktyczne – 120 jednostek szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia ok. 19 dni.


Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
Szkolenie obejmuje 111 jednostek szkoleniowych w tym:
zajęcia teoretyczne – 31 jednostek szkoleniowych,
zajęcia praktyczne – 80 jednostek szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia ok. 15 dni.


Kurs spawania gazowego blach (311)
Szkolenie obejmuje 127 jednostek szkoleniowych w tym:
zajęcia teoretyczne – 31 jednostek szkoleniowych,
zajęcia praktyczne – 96 jednostek szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia ok. 16 dni.


Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111)
Szkolenie obejmuje 163 jednostek szkoleniowych w tym:
zajęcia teoretyczne – 23 jednostek szkoleniowych,
zajęcia praktyczne – 140 jednostek szkoleniowych.
Czas trwania szkolenia ok. 21 dni


Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:
- 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych

 

 

BAZA DYDAKTYCZNA 

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Consenso sp. z o.o.w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 10

 

Zaplecze techniczne pracowni spawalniczej stanowią:

Sala wykładowa wyposażona w:
- stoliki i krzesła dla 12 osobowej grupy szkoleniowej
- ekran rozwijany, 
rzutnik, flipard
- sprzęt i materiały dydaktyczne
- sala przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- spełniająca wymogi BHP i ppoż

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w bazie szkoleniowej wyposażonej w 6 stanowisk spawalniczych. Kursanci zdobywają doświadczenie na nowych urządzeniach !

 

Urządzenia spawalnicze oraz sprzęt będące na wyposażeniu Konsorcjum :

 

- Spawarki MAG LINCOLN 305C – 5 sztuk
- Spawarki TIG MMA LEHF 280A – 6 sztuk
- Spawarka MMA LINCOLN V 270S – 1 sztuka
- Spawarka MAG MAGOMIG 400 – 1 sztuka
- Spawarka MIG MINTIG 201 – 1 sztuka
- Przecinarka plazmowa LINCOLN PC620 – 1 sztuka
- Przecinarka ACETYLENOWO-TLENOWA PERUN PPA100/1000 – 1 sztuka
- Przecinarka PLAZMOWA STEROWANA NUMERYCZNIE
- Palniki ACETYLENOWO-TLENOWE – 3 sztuki
- Gilotyna do cięcia blach – 1 sztuka
- Szlifierki kątowe – 14 sztuk

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

 

Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz. 470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- zaświadczenie lekarskie

 

Szczegółowe informacje tel.: 730 303 106

 

Posiadamy wolne stanowiska pracy w zawodzie "spawacz"
- dla osób bezrobotnych szkolenie BEZPŁATNE ! 

 

 

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pdf