Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Outplacement i zwolnienia monitorowane

OUTPLACEMENT I ZWOLNIENIA KONTROLOWANE

 

Konieczność zwalniania pracowników jest najtrudniejszym zadaniem personalnym. Jest to moment trudny przede wszystkim dla pracownika pozostającego bez pracy, ale również dla jego przełożonych, tracących ważną osobę z zespołu i współpracowników tracących kolegę. Dla służb personalnych będących wykonawcą decyzji o zwolnieniu, jest to moment zderzenia się z koniecznością zapewnienia interesów pracodawcy przy jednoczesnym zachowaniu jego pozytywnego wizerunku i zachowaniu dobrych relacji interpersonalnych zarówno wśród odchodzących jak i pozostających w firmie osób.

 

Stąd coraz bardziej powszechną formą wspierania odchodzących staje się Outplacement.
Programy Outplacementowe przybierają różną formę, jednak ich głównym celem jest efektywna pomoc osobom opuszczającym firmę, tak aby znalazły one swoje miejsce na rynku pracy.

 

Działania te mogą mieć różny charakter, w zależności od tego do jakiej grupy zawodowej są one kierowane.
• W przypadku osób słabo wykwalifikowanych mogą to być np. szkolenia i kursy zawodowe wzmacniające kwalifikacje lub pozwalające na przekwalifikowanie.
• Dla osób decydujących się na przejście na emeryturę mogą to być zajęcia lub rozmowy z psychologiem pozwalające odnaleźć się im w nowej roli.
• Dla menedżerów lub wysokiej klasy specjalistów mogą to być działania skierowane na uświadamianie tym osobom ich silnych stron i układanie dalszego planu zawodowego.
• Wszystkim grupom zaproponować można kursy związane z lepszym rozpoznaniem rynku pracy i umiejętnościami poszukiwania pracy np. zorientowanie ich w możliwościach poszukiwania pracy,
• Pomoc w pisaniu cv i listów motywacyjnych,
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych pomagających odpowiednio zaprezentować się na rozmowach rekrutacyjnych.
• Również każdej z grup zawodowych można zaproponować wsparcie psychologa, pozwalające poradzić sobie z negatywnymi emocjami związanymi z utratą pracy oraz mające na celu ukierunkowanie na aktywne działanie na rzecz znalezienia kolejnego miejsca zatrudnienia.

Program Outplacement realizowany przez CONSENSO w przedsiębiorstwie obejmuje cztery elementy:


1. Warsztaty, czyli ćwiczenie zespołowe. Obejmuje warsztat, na którym pracownicy uczą się przygotowania CV, które się wyróżnia, jak skutecznie poszukiwać pracy, jak zachowywać się na rozmowach kwalifikacyjnych, w jaki sposób rozmawiać o warunkach pracy i jak je negocjować.
2. Konsultacje indywidualne. Każdy ze zwalnianych pracowników objęty jest konsultacjami. Obejmuję one diagnozę doświadczeń, osiągnięć, mocnych stron danej osoby. Służą dopracowaniu listów motywacyjnych pod kątem danego pracownika, sprecyzowaniu celów zawodowych. Opierając się na mocnych stronach, konsultanci prowadzą rozmowy z pracownikami, by wesprzeć ich w określeniu, w jakich kierunkach powinni prowadzić poszukiwania nowych wyzwań. Obejmują one również próbną rozmowę kwalifikacyjna – element szczególnie doceniany przez tych pracowników, którzy przez wiele lat pracowali w firmie i nie mają bieżących doświadczeń z udziałem w interview.
3. Monitoring rynku pracy. Pracownicy otrzymują informacje o jawnych i ukrytych ofertach pracy, różne raporty branżowe, listę portali publikujących oferty pracy.
4. Job development. Przez miesiąc CONSENSO zapewnia serwis, który polega na tym, że informacje o pracownikach są kreatywnie wysyłane do pracodawców prowadzących procesy rekrutacyjne i do firm rekrutacyjnych. CONSENSO wyręcza pracowników zwolnionych z firmy Klienta w aktywnym poszukiwaniu pracy w tych kanałach, w których posiada własne dobre kontakty i sama mogła to zrobić.

 

Efektywność Outplacement

 

Różne doświadczenia firm pokazują, że zazwyczaj ponad połowa uczestników Outplacement w ciągu pół roku znajduje pracę. Oczywiście sukces zależy również od postawy osób korzystających z Outplacement: osobistego zaangażowania i determinacji. Nie znaczy to, że ci, którzy nie decydują się na skorzystanie z pomocy konsultantów, są zrezygnowani. Wśród nich są bowiem osoby uważające, że samodzielnie świetnie poradzą sobie na rynku pracy. Wiele zależy też od profilu stanowiska. Pracownicy chętnie korzystają ze wsparcia, jakie daje Outplacement. Na pewno program Outplacement daje wiele korzyści i warto w to inwestować.