Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Opieka nad seniorem

Zdajemy sobie sprawę, że powierzenie innym opieki nad naszymi bliskimi nie jest łatwą decyzją. Ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie poświęcić swój czas naszym rodzicom, a pozostawienie ich bez opieki budzi nasze obawy, zaczynamy szukać profesjonalnej pomocy. To właśnie problemy ze znalezieniem godnych zaufania osób, stały się przyczyną rozszerzenia oferty naszej firmy o usługi opiekuńcze.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

W ramach naszych usług pomożemy Państwu w znalezieniu i zatrudnieniu właściwego opiekuna. Oferujemy Państwu die formy współpracy :

 

I. OPIEKUN JEST ZATRUDNIONY PRZEZ CONSENSO I ODDELEGOWANY DO SWIADCZENIA PRACY W DOMU PODOPIECZNEGO.

 

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu, w zależności od potrzeb Klienta opieka sprawowana jest przez: opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego i/lub pielęgniarkę. Opieka sprawowana za pośrednictwem opiekuna oddelegowanego przez naszą Agencję jest legalną formą zatrudnienia gwarantującą naszym Klientom bezpieczeństwo nadzoru nad pracą opiekuna, zastępstwo w przypadku jego choroby, naszą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, a w razie potrzeby oddelegowanie innego pracownika do opieki nad podopiecznym. Przed rozpoczęciem opieki, oceniamy stan zdrowia, kondycję oraz potrzeby podopiecznego, wspólnie ustalając zakres obowiązków opiekuna.

 

ETAPY WSPÓŁPRACY przy oddelegowaniu naszego pracownika:

1. Podczas spotkania Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie zgłasza zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją, stanem zdrowia, kondycją oraz indywidualnymi potrzebami podopiecznego wyceniamy koszt opieki.
3. Przed podjęciem współpracy zapoznajemy podopiecznego i jego rodzinę z naszym opiekunem/opiekunką i po akceptacji Klienta podpisujemy niezbędne dokumenty.
4. Za świadczone usługi wystawiamy Klientowi co miesiąc rachunek w formie faktury VAT.

 

 

II.PRZEPROWADZAMY PROCES REKRUTACJI na zlecenie Klienta.

 

Zespół CONSENSO na podstawie wskazań Klienta dotyczących kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia oraz innych ważnych wytycznych z pośród naszej bazy pracowników lub w zewnętrznym procesie rekrutacji, wyłania trzech najlepszych kandydatów na stanowisko opiekuna, z pośród których wspólnie z Klientem wybrany zostaje najlepszy z nich.

 

ETAPY WSPÓŁPRACY podczas procesu rekrutacji:

1. Klient podczas spotkania wypełnienia formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie zgłasza zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
2. W oparciu o zgłoszenie sporządzamy profil kandydata, na podstawie którego po akceptacji Klienta rozpoczynamy proces rekrutacji.
3. W procesie rekrutacji wyłaniamy najlepszych spośród kandydatów, sporządzamy ich profile, a następnie przesyłamy Klientowi.
4. Z pośród przedstawionych kandydatów Klient wybiera dwóch, którzy będą uczestniczyć w ostatnim etapie rekrutacji – bezpośredniej rozmowie z Klientem.
5. Spotkanie z kandydatami odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta lub w biurze CONSENSO.
6. Po wyborze i akceptacji kandydata podpisujemy niezbędne dokumenty.
7. Za świadczone usługi wystawiamy Klientowi jednorazowy rachunek w formie faktury VAT.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z działem opieki

 

Iwona Sosnowska , tel. : + 48 730 306 106, biuro@consenso.info.pl