Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Praca dla osób niepełnosprawnych

Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych wymaga szczególnych kompetencji, dlatego pracownicy CONSENSO sp. z o.o. proces pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych przeprowadzają w oparciu o doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz monitoring zatrudnienia w miejscu pracy.

 

CONSENSO sp. z o.o. oferuje kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nasze działania są skuteczne, ponieważ dopasowujemy miejsca pracy w oparciu o znajomości zagadnień rehabilitacji zawodowej osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności i potrzeb w zakresie adaptacji warunków , które muszą być spełnione, aby osoba niepełnosprawna dobrze funkcjonowała w pracy i wykazywała się odpowiednią efektywnością na miarę rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę;


W ramach pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych :
1. Podejmujemy aktywne pośrednictwo pracy, które polega na poszukiwaniu miejsca pracy pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej poprzez nawiązanie współpracy z pracodawcami chcącymi zatrudnić te osoby;
2. Oferujemy doradztwo dla pracodawców, w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przedstawiamy możliwe w tym względzie rozwiązania, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych i korzyści pracodawcy;
3. Monitorujemy przebieg relacji pracodawcy z zatrudnionymi osobami, a także czuwamy nad procesem adaptacji osoby niepełnosprawnej w nowym miejscu pracy.
CONSENSO sp. z o.o wspiera również osoby niepełnosprawne w procesie samozatrudniania. Oferujemy indywidualnie dobrane warsztaty w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy, konsultacje prawne oraz pomoc w zakresie założenia i dofinasowania własnej firmy.