Ukraine  russianflag
Menu
A+ A A-

Projekty

JAK STWORZYĆ PROJEKT, KTÓRY MA SZANSĘ NA UNIJNĄ DOTACJĘ ?

 

Najważniejszy jest pomysł ! Każdy projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie określonej grupy docelowej. Od trafnego zdefiniowania potrzeb zależy często powodzenie całego przedsięwzięcia. Nasi pracownicy, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia pomogą Państwu w profesjonalny sposób stworzyć koncepcję projektu z uwzględnieniem kryteriów określonych przez instytucje ogłaszające konkursy, a następnie przygotować wniosek o dofinansowanie.
Jeżeli zastanawiają się Państwo nad możliwościami pozyskania środków z UE zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi doradcami, którzy przeanalizują sytuację firmy/instytucji i wskażą możliwości dofinansowania projektu.

 

                          

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE

 

Chcąc pozyskać dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu każdy projektodawca musi przygotować wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Duża konkurencja sprawia, że szansę otrzymania dofinasowania mają tylko najlepsze wnioski. Naszym klientom pomagamy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych i inwestycyjnych. Nasza rola polega na "przelaniu na papier" Państwa projektu na bazie naszego doświadczenia oraz zweryfikowaniu poprawności formalnej wniosku i załączników zgodnie z wytycznymi instytucji ogłaszającej konkursą

Oferujemy Państwu również możliwość szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu aplikowania o środki unijne podczas których nasi doradcy podzielą się swoim doświadczeniem.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

 

Stworzenie projektu i przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to prawidłowa jego realizacja, która doprowadzi do realizacji celów i osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie. Specjaliści CONSENSO sp. z o.o. oferują Państwu usługi polegające na zarządzaniu projektem, w oparciu o wypracowane przez lata i sprawdzone narzędzia zarządzania projektem. Zakres powierzonych nam zadań uzależniamy od potrzeb naszych klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompleksowo obsłużyć projekt, tak aby wykluczyć ryzyko zwrotu unijnej dotacji.

 

Możemy również przygotować Państwa kadrę do samodzielnego zarządzania projektem poprzez szkolenia z zakresu:
• sporządzenia dokumentacji projektowej,
• promocji projektu,
• sprawozdawczości i rozliczania oraz zarządzania ryzykiem w projekcie i ewaluacji.
• obsługa księgowa i rozliczanie projektów
Ponadto oferujemy Państwu doradztwo ad hoc, czyli profesjonalną pomoc w sytuacji zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu.

 

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Finansowanie inwestycji ze środków publicznych zawsze pociąga za sobą obowiązek ich wydatkowania zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo zamówień publicznych". CONSENSO sp. z o.o. oferuje Państwu pełną obsługę zamówień publicznych obejmującą przygotowanie dokumentacji zamówienia (ogłoszenie o zamiarze i wszczęciu postępowania, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, sprawozdania z przeprowadzonego postępowania), przeprowadzenie postępowania, pomoc przy sporządzaniu umów z wykonawcami, sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. Pomożemy Państwu również przy sporządzaniu rocznych raportów i sprawozdań z przeprowadzonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych. Dla tych z Państwa, którzy samodzielnie zdecydują się przygotować i realizować postępowania o udzielenie zamówienia, organizujemy szkolenia w zakresie korzystania z przepisów Ustawy.

 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w dziale projektów : tel. +48 660491047, joanna.zagrajek@consenso.info.pl